skip to Main Content

PRIVACYVERKLARING

In mei 2018 is er een nieuwe wet (AVG) in werking getreden waardoor elk bedrijf een aantal dingen moet doen om de privacy te waarborgen van gegevens die worden verzameld en verwerkt door het bedrijf. Dit geldt ook voor Boerderij de Kleine Wildenberg. Wij hebben deze privacy verklaring opgesteld om je inzicht te geven in hoe wij omgaan met jou gegevens. 

Wie zijn we

Boerderij de Kleine Wildenberg
Fam. van Ginhoven-Kolkman
Wildenbergsweg 6, 7431 PW, Diepenveen 
kvk nr: 61602140 
algemene website: www.dekleinewildenberg.nl

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Boerderij de Kleine Wildenberg kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Boerderij de Kleine Wildenberg en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Boerderij de Kleine Wildenberg hebt verstrekt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • adres gegevens
  • telefoonnummer
  • email adres
  • data zoals getoond in het reactieformulier op de website
  • IP-adres van de bezoeker
  • en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen

Waarom we gegevens nodig hebben

Boerderij de Kleine Wildenberg verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen over onze diensten.

Daarnaast kan Boerderij de Kleine Wildenberg je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht, doorgaans een boeking van een verblijf bij onze boerderij of het sturen van een offerte/factuur. Ook kunnen we zo contact opnemen wanneer er bijzonderheden zijn omtrent een reservering. 
Je naam en email adres worden ook gebruikt om je inspiratiemail of andere waardevolle informatie te sturen. Dit alleen als jij hiervoor toestemming geeft. Je kunt je hiervoor ook altijd weer uitschrijven. 

Data zoals het IP adres wordt verwerkt om je toegang te verlenen tot ons WIFI netwerk op ons erf tijdens een verblijf. 

Hoe lang we gegevens bewaren

Jouw gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld of zo lang wij dit op wettelijke basis verplicht zijn, bv voor de belastingdienst. 

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je via onze site een reactie hebt achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben, verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Met wie delen we gegevens

We geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou gevraagde diensten. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een boekhouder en een boekhoudpakket en een online reserveringssyteem.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten de Kleine Wildenberg.nl om. Onze privacy gegevens gelden niet voor gebruik van deze andere websites. Kijk daarom altijd naar het privacy beleid van de desbetreffende website.  

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat [dat kunt je zien aan ons ‘https://’-adres]  zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Voor wanneer jij op ons erf bent

Bij boerderij de Kleine Wildenberg vinden we het van belang dat een ieder die gebruik maakt van de diensten van de boerderij of zich op het erf begeeft, respectvol omgaat met de privacy van anderen. In de praktijk houd dit bijvoorbeeld in dat er geen foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt mag worden van onze cliënten van de zorgboerderij, dit ivm hun kwetsbare positie.

 

Back To Top