skip to Main Content

Zorgboerderij

Leven en werken dicht bij de Natuur !

De Kleine Wildenberg is een kleinschalige Zorboerderij waar gastvrijheid en welzijn belangrijk zijn.Dat het werk dat gedaan moet worden op de boerderij, gebeurt met behulp van mensen welke in de huidige maatschappij geen arbeidsplek hebben, vinden wij belangrijk. Met een rustige en integere benadering bieden wij mensen de ruimte om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te ervaren voor het draaien van het bedrijf en het welbevinden van de mensen en dieren die er zijn. Zo wordt men zich bewust van de eigen kracht en mogelijkheden. Door de kleinschaligheid kunnen we de tijd nemen, mensen zichzelf te laten ontwikkelen en het gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Wat bieden wij?

Op maandag, dinsdag en woensdag komen er mensen met een beperking mee helpen op de boerderij. Dit zijn mensen met een verstandelijke beperking, met NAH (niet aangeboren hersenletsel) of een andere hulpvraag. Ook zijn er die dagen een aantal vrijwilligers op het erf. Betsie Kolkman is in het jaar 2000 begonnen met het bieden van deze vorm van dagbesteding. Onze deelnemers vinden het fijn als u een praatje met ze maakt en Betsie vertelt je graag alles over de zorgboerderij.

Wij werken vanuit de filosofie van “Boerologie”

Het gedachtengoed van “Boerologie” gaat uit van de oorspronkelijke waardes die ten grondslag liggen aan alles wat we in het dagelijkse leven doen. In alles proberen we mensen daarvan bewust te maken. Hen attent te maken op de eenvoud daarvan en de logica erachter. We willen mensen hiervan bewust maken omdat wij denken dat we daarmee in staat zijn mensen optimaal te laten genieten van datgene wat het leven te bieden heeft. De totale gedachte van Boerologie is er voor en door iedereen, ongeacht de mentale of fysieke gesteldheid van de persoon. De kracht erachter is ook de mens als één geheel te beschouwen. Daarbij wordt uit gegaan van datgene wat iemand kan in plaats van de beperking. Het is een gevoel van leven op het platteland, ontspannen en daarbij wezenlijk dingen doen.

Wij zijn aangesloten bij Kleinschalige Zorg Salland – Groot in Kleinschalige Zorg!  en bij de

Federatie Landbouw en Zorg waar wij het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” hebben behaald.

Boerologie, dat is toch Boerologisch!

Boerologie is een gedachtengoed, je zou het onze filosofie kunnen noemen. De naam Boerologie is ontstaan uit een combinatie van boerderij en logisch (gezonde boerenlogica), ologie komt van psychologie en ideologie. De ‘wetenschap van de boeren’ is niet altijd wetenschappelijk.

Werken vanuit de eenvoud van de boerderij, met respect voor mens dier en natuur. De boerderij staat aan de basis van ons bestaan, waar komt ons voedsel vandaan en hoe gaan we om met de mensen, dieren en onze omgeving. Dat is wat we mensen willen laten ervaren met Boerologie.

Laat je inspireren en verrijken met eenvoud.

Boerologie is er voor en door iedereen!

 

Back To Top